Over

 
In deze blog schrijf ik over wat ik zie wanneer ik door de natuur struin. Dat kan een spin, een vogel, een vis, een bloem of een landschap zijn die ik dan door de lens bekijk en vastleg. Altijd geniet ik dan weer wanneer ik het plaatje zie en herbeleef ik het moment weer. Wanneer je het leuk gevonden hebt wat ik geschreven en gefotografeerd heb, laat dan een reactie achter.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star